HOME  |  Thema's  |  Asbest  |  Gemeentelijke gebouwen

Gemeentelijke gebouwen

Om een goed beeld te krijgen van het aanwezige asbest in gebouwen van de gemeente, is er in 2016 bij alle gemeentelijke panden een asbestinventarisatie uitgevoerd.

De uitkomsten van de meeste panden waren vooraf al wel bekend. Toch is er een aantal onbekende asbestbronnen aangetroffen. Naar aanleiding van de uitkomsten zijn deze (inpandig) preventief gesaneerd, in verband met werkzaamheden of met het oog op de veranderende wet- en regelgeving.

asbest van het dak

Voor de panden waar asbestbronnen (interne asbest) zijn aangetroffen zijn beheersplannen opgesteld. Hierin staat hoe om te gaan met de asbesthoudende bronnen bij bijvoorbeeld het uitvoeren van werkzaamheden. Deze beheersplannen zijn bedoeld om calamiteiten met de asbestbronnen te voorkomen. Deze panden vallen niet onder de verplichting voor 2024 te saneren omdat dit asbest niet in verbinding staat met de buitenlucht. Toch wil de gemeente hier inzicht in hebben en saneren op een natuurlijk moment.

< terug naar 'alles over asbest'