Ouders die geen kinderopvangtoeslag of andere overheidssubsidie voor het gebruik van kinderopvang ontvangen, kunnen tussen 15 mei en 15 juli bij de Sociale Verzekeringsbank een aanvraag voor een tegemoetkoming indienen. De Tijdelijke tegemoetkomingsregeling Kinderopvang zonder overheidsvergoeding (TTKZO). Dit is een tegemoetkoming voor de kinderopvangfactuur die zij doorbetaalden tijdens beide periodes waarin de kinderopvang, buitenschoolse opvang (bso) en gastouderopvang gesloten waren.

Andere tegemoetkomingen

Ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen hebben voor de eerste sluitingsperiode (voorjaar 2020) al een tegemoetkoming ontvangen. Ook voor de tweede sluitingsperiode zal een tegemoetkoming worden verstrekt. Deze tweede tegemoetkoming zal door SVB automatisch worden overgemaakt naar ouders die tijdens de sluitingsperiode kinderopvangtoeslag hebben ontvangen. De tegemoetkoming wordt gebaseerd op de gegevens die bij Toeslagen bekend zijn voor de kinderopvangtoeslag. Deze ouders hoeven geen aanvraag te doen.

Ouders die voor de kinderopvang een financiële bijdrage ontvangen op basis van gemeentelijke regelingen (voorschoolse educatie, sociaal medische indicatie, kortdurend peuteraanbod) krijgen net als voor de eerste sluitingsperiode een tegemoetkoming via hun gemeente. Dit verloopt via de kinderopvangorganisatie. Gemeenten hebben hiervoor budget gekregen van de Rijksoverheid.