Vanaf vandaag, woensdag 15 juli, is de TASO-regeling van kracht. TASO staat voor Tegemoetkoming AmateurSportOrganisaties. Deze regeling biedt amateursportorganisaties een financiële tegemoetkoming als er omzetverlies van ten minste 20% is geleden als gevolg van maatregelen tegen de verspreiding van Corona. De gemeente Twenterand heeft al de bij haar bekende amateursportverenigingen rechtstreeks op de hoogte gesteld van deze regeling. Zij moeten namelijk zelf de aanvraag daarvoor indienen en dat kan vanaf 1 september 2020.