Voor wie?

Het gaat hier om stichtingen en verenigingen die geen subsidie hebben ontvangen uit de vorige regelingen (Regelingen steunfonds corona buurtcentra, jeugdvrijwilligersorganisaties en culturele organisaties gemeente Twenterand 2020 en 2021). Bijvoorbeeld omdat ze niet aan de subsidievoorwaarden voldeden of geen aanvraag hebben ingediend. Organisaties voor sportbeoefening vallen niet onder deze nieuwe subsidieregeling omdat zij al worden gecompenseerd voor hun huurkosten. Ook organisaties die niet alle andere landelijke, provinciale, regionale en lokale compensatieregelingen die van toepassing zijn, hebben aangevraagd en ingezet, ontvangen geen subsidie op grond van deze nieuwe subsidieregeling.

Waar voor?

U kunt op grond van deze nieuwe subsidieregeling subsidie aanvragen voor uw omzetverlies dat is ontstaan vanwege coronamaatregelen in de jaren 2020 en 2021.
De subsidievoorwaarden zijn opgenomen in nieuwe subsidieregeling.

Hoe vraagt u subsidie aan?

U vraagt de subsidie aan met het aanvraagformulier Subsidieregeling corona steunfonds 2020 - 2021

Er zijn twee aanvraagdata:

•    Uiterlijk 1 februari 2022: subsidie aanvraag voor omzetverlies in 2020

•    Uiterlijk 1 april 2022: subsidie aanvraag voor omzetverlies in 2021

Heeft u meer informatie of extra hulp nodig?

Voor meer informatie over deze nieuwe subsidieregeling kunt u hier kijken of contact opnemen met Jannet Timmerman, te bereiken op 0546 - 840602 of per e-mail via j.timmerman@twenterand.nl

Heeft u hulp nodig bij het doen van een aanvraag, dan kunt u hier ondersteuning bij krijgen. Hiervoor kunt u ook bij Jannet Timmerman terecht.