De gemeente Twenterand verstrekt een vergoeding aan organisaties en instanties die extra kosten maken door de controle op coronatoegangsbewijzen. Deze ondersteuning is bedoeld ter ondersteuning van de controle op de coronatoegangsbewijzen op locaties waar dat noodzakelijk is.

Voor wie?

De horecasector, cultuur, sport(kantines), evenementen en alle andere organisaties, instanties en beheerders van voorzieningen die als gevolg van de coronamaatregelen belast zijn met de controle van coronatoegangsbewijzen kunnen een aanvraag indienen.

Hoeveel subsidie?

De maximale subsidie per aanvraag is maximaal € 5.000,-. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst van een complete aanvraag afgehandeld. Er geldt een subsidieplafond van € 86.776,48.

Welke kosten?

Kosten die gedeclareerd kunnen worden:

  • verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten;
  • verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten zoals hierboven benoemd
  • in geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten
  • materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument faciliteren
  • verschuldigde BTW, voor zover deze verschuldigd is over de bovengenoemde kosten
  • vergoeding voor de inzet van vrijwilligers

Het gaat alleen om kosten die gemaakt zijn in de periode 22 september 2021 tot en met 31 december 2021.

Hoe vraag ik de subsidie aan?

Aanvragen kan tot 1 februari 2022. Aanvragen kan schriftelijk of via DigiD of e-herkenning. Indien u problemen ondervindt met het aanvragen neem dan contact op met de gemeente Twenterand. In het aanvraagformulier moet een overzicht van de kosten worden gegeven en daarnaast afschriften of facturen van de kosten worden toegevoegd (direct bij de aanvraag of achteraf, uiterlijk voor 1 april 2022). De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst van een complete aanvraag afgehandeld, uiterlijk voor 1 juli 2022.

Vraag hier aan via DIGID

Vraag hier aan via E-Herkenning