Nog altijd worden in het hele land de gevolgen van de energiecrisis flink gevoeld. Dat geldt zeker ook voor de diverse sport-, cultuur- en maatschappelijke organisaties in Twenterand. Burgemeester en wethouders hebben daarom besloten de Subsidieregeling tijdelijk vangnetenergiekosten sport-, cultuur- en maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk te wijzigen zodat de aanvraagtermijn wordt verlengd naar 1 april 2024. De aanvraagtermijn liep tot en met 30 april 2023.

Door de energiecrisis zijn de prijzen voor stroom en gas buitenproportioneel gestegen. Dat raakt iedereen in de samenleving, dus ook het dagelijkse activiteitenaanbod in sportaccommodaties, culturele instellingen en maatschappelijke organisaties. “We vinden een fitte en vitale gemeenschap heel belangrijk en ook ruimte voor ontmoeting en sociale contacten”, legt verantwoordelijk wethouder Aimée van der Ham uit. “Betrokken organisaties die last hebben van de gestegen energieprijzen willen we daarom de komende winter bijstaan”.

Blijven meedoen

“Ook in Twenterand groeien de bomen niet tot in de hemel, dus we moeten zorgvuldig met ons geld omgaan”, weet Van der Ham. “Maar deze organisaties zijn cruciaal voor onze samenleving. Daarom willen we ze in deze lastige tijd ondersteunen. Met verlenging van deze subsidieregeling kunnen ze ook deze winter de hoge energielasten wat drukken en krijgen ze hopelijk wat meer lucht. We willen uiteraard dat onze inwoners volwaardig kunnen blijven meedoen in de samenleving en kunnen genieten van het rijke aanbod aan activiteiten in de sport, culturele en maatschappelijke sector.”

Aanvraag vangnetregeling sport-, cultuur- en maatschappelijke organisaties