“Met deze subsidie kunnen wij de belangrijke sociale functie van Oos Plekkie in stand houden”

De gemeente Twenterand heeft aan negen buurtcentra, jeugdvrijwilligersorganisaties en culturele organisaties in de gemeente een subsidie toegekend. Met deze subsidie wil de gemeente hen een financieel steuntje in de rug geven vanwege dreigende financiële tekorten door het coronavirus. “Deze organisaties spelen een belangrijke rol in de gemeente”, zegt wethouder Roel Koster. “Zij zorgen voor verbinding, ontmoeting en educatie en hebben een belangrijk sociale functie in het dorp. Juist tijdens deze coronaperiode is voortzetting van deze activiteiten van groot belang”, aldus de wethouder.

Steunfonds Corona

De gemeente Twenterand heeft in 2020 en 2021 rijksgelden ontvangen om deze financiële steun te kunnen geven, het zogeheten Steunfonds Corona. Dit steunfonds Corona is bedoeld om vrijwilligersorganisaties te ondersteunen die door het coronavirus in de financiële problemen raken. Of waarvan het voortbestaan zelfs in gevaar kan komen. In Twenterand zijn alle betrokken organisaties geïnformeerd over de mogelijkheid om een aanvraag voor subsidie in te dienen.

Oos Plekkie: met subsidie kunnen we door!

Oos Plekkie Vroomshoop

Eén van de aanvragers is wijkgebouw Oos Plekkie in Vroomshoop. Ook zij hebben een subsidie ontvangen van de gemeente. “Wij zijn enorm blij met deze subsidie van de gemeente Twenterand”, aldus één van de bestuursleden van wijkgebouw Oos Plekkie. “Door de coronacrisis kwamen bepaalde inkomsten te vervallen terwijl de vaste lasten wel betaald moeten worden. Met deze subsidie kunnen wij de activiteiten voor de kinderen blijven realiseren. Knutselmiddagen, gezellige bijeenkomsten of andere ontmoetingen; zonder subsidie was ons dit niet gelukt. Op deze manier komt de belangrijke sociale functie die Oos Plekkie in ons dorp heeft niet in het gedrang”.

Belangrijke sociale functie

Vrijwillige wijk -en buurthuizen hebben een belangrijke sociale functie in een dorp. Zij leveren een bijdrage aan het sociale en maatschappelijke leven door het initiëren en/of faciliteren van activiteiten. Op deze manier dragen zij bij aan de sociale samenhang in een dorp.