Als u op 17 maart 2021 niet zelf kunt gaan stemmen, kunt u iemand anders een volmacht geven. Er zijn twee manieren om iemand te machtigen:

Op de stempas

Dit kan alleen iemand zijn die ook in de gemeente Twenterand mag stemmen. Op de achterkant van uw stempas vult u de naam in van degene die voor u gaat stemmen (de gemachtigde) en u zet allebei uw handtekening. Daarna geeft u uw stempas én een kopie van uw identiteitsbewijs aan uw gemachtigde. Dat identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Uw legitimatiebewijs moet geldig zijn tot 18 maart 2016 of later. Dit kunt u nog doen op de dag van de verkiezing

Schriftelijke volmacht

Voor kiezers zonder identiteitsbewijs of een identiteitsbewijs dat meer dan vijf jaar is verlopen, is het geven van een schriftelijke volmacht de enige manier om een stem uit te brengen.

Een schriftelijke volmacht kan ook handig zijn als u een tijdje buiten Twenterand verblijft en al vertrekt voordat u de stempas heeft ontvangen.

Voor de verkiezing van de Tweede Kamer moet dit iemand zijn die in Nederland woont. Omdat de gemeente uw persoonsgegevens controleert, hoeft u in dit geval geen kopie van uw identiteitsbewijs aan uw gemachtigde te geven.

Digitaal aanvragen

Door hier te klikken op de onderstaande link, kunt u digitaal een schriftelijke volmacht aanvragen. Voorwaarde is wel dat u en degene die u machtigt in het bezit zijn van een geldige DigiD. De schriftelijke aanvraag doet u samen. Het verzoek moet uiterlijk vrijdag 12 maart 2021, voor 17.00 uur zijn ontvangen.

Digitaal schriftelijke volmacht aanvragen

Schriftelijk aanvragen

Dit jaar zijn er 2 verschillende aanvraagmogelijkheden.

Bent u nog in de gelegenheid om uw samen met uw gemachtigde het formulier in te vullen en te ondertekenen dan kunt u het onderstaande formulier gebruiken. De volmachtgever stuurt of levert het formulier in bij zijn woongemeente. U kunt de formulieren ook naar verkiezingen@twenterand.nl mailen.

Kunt u als volmachtgever en de volmachtnemer (gemachtigde) in verband met corona geen fysiek contact hebben om het bovengenoemde aanvraagformulier samen in te vullen? Maak dan gebruik van de formulieren G-1 (verzoek van de volmachtgever) en G-2 (verklaring gemachtigde). Deze formulieren kunt u hieronder vinden. De volmachtgever stuurt of levert beide formulieren in bij zijn woongemeente. U kunt de formulieren ook naar verkiezingen@twenterand.nl mailen.

De formulieren moet uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 voor 17.00 uur binnen zijn bij de gemeente.

Als het verzoek wordt goedgekeurd, sturen wij het volmachtsbewijs naar degene die voor u gaat stemmen

U kunt een eenmaal gegeven schriftelijke volmacht niet meer intrekken.

Een gemachtigde mag maximaal drie machtigingen per verkiezing meenemen. De volmachtstem(men) moeten tegelijk met de eigen stem (van de gemachtigde) worden uitgebracht.