De SGP heeft de afgelopen periode haar verantwoordelijkheid genomen door constructief samen te werken. Ook de komende periode staan wij voor u klaar. Wij maken ons o.a. sterk voor:

 • SGP Logo
  Geen koopzondagen. Onder het bewind van de huidige coalitie van GBT en CU is er een pilot koopzondagen gekomen. God heeft in Zijn wijsheid een gezamenlijke rustdag aan de mens gegeven. Naast principiële argumenten zijn koopzondagen vanuit sociaal oogpunt ongewenst. Druk op ondernemers moet worden voorkomen. Medewerkers en vooral kleinere ondernemers mogen niet in een moeilijke positie worden gebracht. Door een wekelijkse gezamenlijke rustdag wordt ons welzijn bevorderd.
 • Aanpak van overlast en verpaupering.
 • We gaan voor een schone en veilige buurt.
 • Voldoende betaalbare woningen in alle kernen.
 • Boeren krijgen voldoende ruimte om zich te ontwikkelen.
 • Eerlijke behandeling/communicatie. De SGP pleit voor een zorgvuldige en transparante belangenafweging. We moeten er voor blijven waken dat inwoners, ondernemers niet om de tuin worden geleid of aan het lijntje worden gehouden.
 • Centrumontwikkeling Vriezenveen/Vroomshoop. We moeten het centrum, de ‘woonkamer’ niet laten inrichten door adviseurs van buitenaf. Belangrijker is om de winkeliers en bewoners van het centrum, maar ook de inwoners beter te betrekken.
 • Financiële positie Twenterand is niet op orde. De lasten voor de inwoners zijn wel omhoog gegaan, terwijl noodzakelijke keuzes over de verkiezingen worden getild. De SGP is vooruitstrevend als het gaat om goede investeringen, maar wil de lasten voor de inwoners en bedrijven zo laag mogelijk houden.
 • Zwembad. Fijn dat er eindelijk een nieuw zwembad komt. Jammer dat het er nog niet staat. Sneller en goedkoper was vernieuwing geweest op de huidige locatie. Met de keuze voor nieuwbouw op sportpark Het Midden liggen er onnodige grote financiële uitdagingen voor de toekomst van de sporthal De Stamper en de semipermanente sporthal. Ook zijn er zorgen over de beschikbaarheid van voldoende parkeerplekken en de veiligheid van fietsers en voetgangers van en naar het sportpark.
 • Windturbines. De bestaande bezwaren tegen windturbines, met name op het gebied van de volksgezondheid, moeten eerst afdoende worden onderzocht. Ook mogen inwoners geen overlast ondervinden. Dat zijn keiharde voorwaarden van de SGP. Verduurzaming is goed, maar niet tegen elke prijs. Ook landschappelijk gezien moeten we zeer terughoudend zijn.