14 miljoen euro is door de rijksoverheid verleend voor de realisatie van het Zonnepark Oosterweilanden in de gemeente Twenterand. Het gaat om de Subsidie Duurzame Energie (SDE).

Het College van burgemeester en wethouders stemde op 31 oktober in met de aanvraag voor de subsidie. De subsidie wordt verleend aan Zonnepark Oosterweilanden BV waarvan de gemeente 100% aandeelhouder is.

Terug naar Zonnepark Oosterweilanden