De doelgroep voor een schoolpakket is kinderen tot 18 jaar die voortgezet (speciaal) onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs volgen. Vanaf hun 18e jaar krijgen zij studiefinanciering.