Right to Challenge staat voor ‘het recht om uit te dagen’ en het houdt in dat een groep (georganiseerde) inwoners bepaalde taken van de gemeente kan overnemen als zij van mening zijn dat het anders, beter, slimmer en/of goedkoper kan.

logo right to challenge

Burgerinitiatieven en burgerparticipatie zijn belangrijk voor de gemeente Twenterand. Goed uitgewerkte plannen hebben een positief effect op de samenleving en de gemeente. In Twenterand is er al een groot aantal burgerinitiatieven waar invulling aan gegeven wordt. Helaas wordt met een deel daarvan (door uiteenlopende redenen) te weinig gedaan waardoor ze niet tot uitvoer komen. Burgerinitiatieven kunnen in de toekomst wellicht bepaalde taken van de gemeente geheel of gedeeltelijke overnemen. Daarvoor is wel goede begeleiding nodig.

Om ervoor te zorgen dat iedere inwoner (of inwonersgroep) die een initiatief heeft, daarbij zo goed mogelijk word ondersteund en begeleid zijn als gemeente bezig om intern invulling te geven aan het takenpakket dat hiervoor nodig is. Daarnaast zijn we ook bezig met het uitwerken van het begrip ‘Right to Challenge’. Dit staat voor ‘het recht om uit te dagen’ en het houdt in dat een groep (georganiseerde) inwoners bepaalde taken van de gemeente kan overnemen als zij van mening zijn dat het anders, beter, slimmer en/of goedkoper kan. Right to Challenge is opgenomen in de WMO 2015 en we mogen zelf kijken hoe we hier invulling aan geven.

Kortom, hier ligt nog een leuke uitdaging! Wanneer u mee wilt denken over hoe we als gemeente om moeten gaan met burgerinitiatieven en/of het Right to Challenge, dan kunt u contact opnemen met Jelena Mittendorf, telefoonnummer 0546 - 840 604 of via mail transformatie@twenterand.nl.