Het landelijke protocol van NOC*NSF en de sport specifieke protocollen zijn de richtlijnen waar sportaanbieders zich aan moeten houden. Voor de binnensporthallen gelden specifieke protocollen per locatie. De noodverordening van de Veiligheidsregio Twente is hierbij het juridische kader. 

Informatie voor sportaanbieders

Goede ventilatie

Goede ventilatiemogelijkheid is bij het binnen sporten erg belangrijk om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Het is mogelijk dat oudere accommodaties niet voorzien zijn van een luchtbehandelingssysteem. Als richtlijn geldt dat gebouwen van na 1992 voorzien zijn van afdoende ventilatiemogelijkheden. Gebouwen van voor 1992 moeten eerst worden beoordeeld op geschiktheid en/of op andere ventilatiemogelijkheden. Ook is van belang na te gaan of ruimtes die voor bepaalde activiteiten gebruikt worden (zoals met name sportscholen), hiervoor ook oorspronkelijk bedoeld waren en geschikt zijn. Het RIVM volgt de studies die hierop lopen en zal de adviezen aanpassen als hier aanleiding voor is.

Veilig sport opstarten

Op de website www.allesoversport.nl/veiligestartmetsport staan diverse artikelen over het veilig opstarten van sportaanbod. Dit geeft inzicht in hoe sportaanbieders aan de ene kant het besmettingsgevaar kunnen minimaliseren en aan de andere kant de sociale veiligheid kunnen waarborgen.

 

Naleving maatregelen

Sportverenigingen en sportaanbieders zijn zelf verantwoordelijk voor naleving en handhaving van de maatregelen op het sportcomplex. Zoek hiervoor ook goede afstemming met de beheerder van de binnensportlocatie en gebruik vooral ook uw gezonde verstand. De sportaanbieder moet ten alle tijden het protocol kunnen naleven.  Er wordt door de gemeente gecontroleerd of de maatregelen goed worden nageleefd. Wanneer u en/of de beheerder hier nalatig in bent, heeft dit consequenties. Laten we er met elkaar voor zorgen dat het sporten veilig en verantwoord gebeurt.