Wilt u meedoen met de gemeenteraadsverkiezing van 2022? Dan kunt u de naam van uw politieke partij registreren.

Nieuwe partij registreren

Nieuwe partijen moeten geregistreerd worden. U kunt hier een verzoek voor indienen bij het centraal stembureau van de gemeente Twenterand. Dit kan tot en met 20 december 2021. Voor de registratie heeft u het volgende nodig:

  • Een kopie van de notariële akte met de statuten van de vereniging;
  • Een gewaarmerkt bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel;
  • Een bewijs van betaling van de waarborgsom;
  • Een verklaring waarin staat wie de gemachtigde en plaatsvervangende gemachtigde persoon zijn om de kandidatenlijst in te leveren.

Om uw politieke partij te laten registreren, betaalt u aan de gemeente een waarborgsom van €112,50. Neem voor het registreren van de partij contact op met de gemeente via verkiezingen@twenterand.nl

Wie hoeven zich niet te laten registreren?

  • Landelijke politieke partijen die al zijn geregistreerd voor de verkiezingen van de Tweede Kamer of voor de Provinciale Staten van Overijssel;
  • Plaatselijke politieke partijen die nu al één of meer zetel(s) in onze gemeenteraad hebben.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over het registreren van een nieuwe partij? Neem dan contact op met verkiezingen@twenterand.nl.