Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen zijn er banen verdwenen en veel ondernemers kunnen hun werk niet of maar deels uitoefenen. Hierdoor hebben veel mensen minder inkomen dan voorheen. Zij hebben daarom mogelijk moeite om hun woonkosten te betalen. Om hen tijdelijk te helpen is er de TONK.

Wat zijn de voorwaarden voor de TONK?

  • U kunt in aanmerking komen voor een TONK-uitkering als u voldoet aan deze voorwaarden:
  • U heeft in januari 2021 of de maanden daarna (tot maximaal 1 juli 2021) ten minste 30% minder inkomen dan in januari 2020.
  • Dit verlies aan inkomen komt door de coronamaatregelen. 
  • U heeft minder dan € 5.000,00 aan beschikbare geldmiddelen. Het gaat bijvoorbeeld om contant geld, geld op de (spaar)rekening van uzelf, uw eventuele partner en kind(eren), en de waarde van beleggingen of bitcoins. 
  • Bent u ondernemer? Vermogen in uw onderneming hoeft u niet mee te tellen. Een tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) of voor loonkosten (NOW) ook niet.
  • U woont in een woning waarvan u de hoofdhuurder of de eigenaar bent.
  • De kosten van uw huur of hypotheek en aflossing bedragen meer dan € 430,00 per maand. 

TONK als laatste mogelijkheid

Heeft u misschien recht op een andere financiële regeling of uitkering, zoals een toeslag van UWV op uw WW-uitkering? Dan moet u die eerst aanvragen. Komt u niet in aanmerking voor een andere regeling? Of heeft u met deze regeling erbij nog te weinig inkomen om uw woonkosten te betalen? Dan kunt u recht hebben op de TONK-uitkering. Bent u ondernemer en heeft u een Tozo-uitkering? Dan kan de TONK hierop een aanvulling zijn.

Hoe hoog is de TONK-uitkering?

Dat hangt af van uw situatie. Om de hoogte van de TONK-uitkering te berekenen kijken we naar:

  • De hoogte van de huur of hypotheek en aflossing voor zover dit meer bedraagt dan € 430,00.
  • Welk deel van de kosten u zelf nog kunt betalen met uw beschikbare middelen (uw draagkracht).
  • De maximale hoogte van de tegemoetkoming bedraagt € 300,00 per maand.

Hoe lang duurt de TONK-uitkering?

U kunt de TONK uitkering in de periode januari 2021 tot en met juni 2021 voor maximaal 6 maanden krijgen als dit nodig is. Korter kan natuurlijk ook, langer niet. U vraagt de TONK-uitkering aan voor de maanden dat u de aanvulling op uw inkomen echt nodig heeft. U kunt de TONK uitkering met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 aanvragen.

TONK-uitkering aanvragen

De TONK-uitkering kan worden aangevraagd tot 1 juli 2021. Om een TONK-uitkering te krijgen, kunt u gebruik maken van het formulier "Aanvraag TONK" en de gevraagde bewijsstukken toevoegen. Deze gegevens kunt u aanleveren bij Team Werk en Inkomen via inkomen@twenterand.nl

Meer informatie

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? De afdeling Werk en Inkomen is op werkdagen bereikbaar tussen 9.00 uur en 12.00 uur via telefoonnummer 0546 – 840 840.