De PVV Twenterand heeft in haar verkiezingsprogramma een aantal opgaven geformuleerd. We noemen er een aantal:

 • PVV Twenterand logo
  Geen verhogingen van de lokale belastingen
 • 52 koopzondagen voor supermarkten en woonwinkels
 • Geen windmolens en zonneparken
 • Groenvoorziening op een fatsoenlijk niveau
 • Geen voorrang statushouders op de woningmarkt
 • Meer en slimme handhaving op overlast drugs, jongeren, zwerfvuil, verkeer en hondenpoep
 • Geen verhuizing Winkelcentrum Linderflier
 • Keiharde aanpak van fraudeurs
 • Volledige compensatie gedupeerden Kanaal Almelo-De Haandrik
 • Uitrollen van centrumvisie Vriezenveen en Vroomshoop waarbij inbreng ondernemers en inwoners centraal staan
 • Organiseren van referenda waarbij grote vraagstukken worden voorgelegd aan onze inwoners
 • Twenterand in top 3 van meest ondernemingsvriendelijke gemeenten
 • Meer toerisme naar Twenterand en mooi horecabedrijf in of aan de rand van Engbertsdijksvenen
 • Vast loket en contactpersonen waar inwoners hun problemen en klachten kunnen deponeren

De PVV Twenterand is een partij die het belangrijk vindt dat de stem van de inwoners vertaald wordt in gemeentelijk beleid. Tijdens een recente burgerpeiling lieten de inwoners blijken dat (fijn) wonen en veiligheid bovenaan het prioriteitenlijstje staan. En duurzaamheid stond helemaal onderaan. Het handelen van de PVV in de gemeente strookt met dit lijstje. Er is nu veel te veel aandacht voor zogenaamde duurzaamheidswaanzin en te weinig voor veiligheid. Met de PVV in het college gaan we dit corrigeren, zoals u het ook wilt.

We moeten ook meer doen om jongeren te behouden voor onze gemeente. Meer betaalbare woningen bouwen en wij willen ons hard maken voor een goede uitgaansgelegenheid voor de jeugd. Waarom geen mooie uitgaansgelegenheid creëren op een industrieterrein? De PVV is hier voor! Kom maar op ondernemers met mooie plannen.

Woningbouw in het buitengebied kan soms wat ons betreft, maar we willen niet dat boeren hierdoor hun bedrijf niet meer kunnen uitoefenen of niet meer kunnen uitbreiden. Boeren zijn noodzakelijk voor onze voedselvoorziening!

Tot slot: de PVV vindt het onbegrijpelijk dat gemeenten niet vaker ‘Nee’ zeggen tegen landelijk beleid. Wanneer gemeenten dit samen vaker zouden doen, en een machtsblok vormen, hebben we minder last van landelijk beleid. Bijvoorbeeld ‘Nee’ tegen windmolens en zonneparken, ‘Nee’ tegen de massa-immigratie en ‘Nee’ tegen de stikstofidioterie. Dus minder bang zijn voor je baantje wethouders en burgemeesters en meer opkomen voor de belangen van je eigen inwoners! Stem 16 maart PVV Twenterand!

Twitter: @PVV_Twenterand

Facebook: www.facebook.com/pvvtwenterand

Website: https://twenterand.pvv.nl