Op 16 maart is er voor iedere inwoner in Twenterand de kans om te stemmen. De kans om richting te geven aan de toekomst van Twenterand. Er zijn belangrijke zaken die vragen om actie in 2022 en de jaren daarna. We moeten aan de slag met de problemen die zijn ontstaan door de klimaatverandering. Vandaag nog, moeten we aan de slag met duurzaamheid, vóór de toekomst van onze kinderen, ook in Twenterand.

PVDA Groenlinks

Er zijn in Twenterand nog steeds heel veel mensen die niet mee kunnen doen, omdat de samenleving te ingewikkeld is geworden. Denk bijvoorbeeld aan ouderen. En er zijn nog steeds inwoners die op de armoedegrens leven en onvoldoende inkomen hebben en daarom niet mee kunnen doen. Dit zijn inwoners waarvoor de gemeente zich moet inzetten. De afgelopen vier jaar hebben PvdA GroenLinks samen opgetrokken. Dat is goed bevallen en dat gaan de komende vier jaar wéér doen. We gaan ons inzetten voor een sociaal en duurzaam Twenterand!

Twenterand heeft in de komende jaren beperkte financiële middelen. Er moeten keuzes gemaakt worden. Sociaal en duurzaam staan dan voor de PvdA GroenLinks centraal. Iedereen moet mee kunnen doen, of het nu om onderwijs gaat, werk, sport of om het klimaat. Iedere inwoner telt!

PvdA GroenLinks gaat voor een Twenterand waar ieders stem telt en gehoord wordt. Waar inwoners betrokken zijn en invloed hebben. Waar we met respect luisteren naar elkaar en samen zoeken naar antwoorden en oplossingen. Elkaar niet uitsluiten, maar naast elkaar en met elkaar! Waar ruimte is voor iedere inwoner om mee te doen. Waar aandacht is voor diegenen die ondersteuning nodig hebben. Waar mensen zorg hebben voor elkaar. Waar duurzaamheid het uitgangspunt is en waar het in iedere kern prettig en veilig wonen is.

Hier gaan wij ons de komende vier jaar voor inzetten. Dit willen we samen met de inwoners in Twenterand gaan doen. Voor PvdA GroenLinks telt elke inwoner!

Website: pvdagltwenterand.nl

Facebook: PvdAGLTwenter

Instagram: pvdagltwenter

Twitter: PvdAGLTwenter

YouTube: PvdA GroenLinks Twenterand