Doel van de praktijkondersteuner huisarts (POH) is om kinderen en jongeren (tot 23 jaar) snel en gerichte lichte ondersteuning te kunnen bieden wanneer zij niet lekker in hun vel zitten.

Door snel en op maat lichte ondersteuning te bieden, kunnen ergere klachten wellicht voorkomen worden. Op deze manier willen we proberen preventiever te gaan werken. Dat leidt tot een win-win-win situatie. Kinderen en jongeren krijgen sneller hulp op maat, ouders krijgen serieuze hulp en aandacht wanneer zij zich zorgen maken over hun kind en huisartsen hebben meer mogelijkheden om jeugdigen te helpen wanneer zij ergens tegen aan lopen.

Praktijkondersteuners

Binnen de gemeente Twenterand zijn er twee praktijkondersteuners aangesteld. Zij zijn beide 16 uur per week beschikbaar en werken bij de verschillende deelnemende huisartspraktijken.

Deelnemende huisartsen

De praktijkondersteuner vindt u bij de volgende huisartspraktijken:

  • Huisartsenpraktijk Koene
  • Huisartsenpraktijk Kreuwel
  • Huisartsenpraktijk Weemelanden
  • Huisartsenpraktijk ter Horst
  • Huisartsenpraktijk Schraven
  • Huisartsenpraktijk Horstink