HOME  |  Onderwerpen A-Z  |  Reizen met kinderen

Reizen met kinderen

 • Inloggen met DigiD
 • Wat is het?

  • Als u met uw kind naar het buitenland reist, dan moet uw kind een geldig reisdocument (een paspoort of een identiteitskaart) hebben.
  • Kinderen onder de 18 jaar die een paspoort aanvragen hebben schriftelijke toestemming nodig van beide ouders/gezaghouders of de voogd.
  • Kinderen onder de 12 jaar die een identiteitskaart aanvragen hebben schriftelijke toestemming nodig van beide ouders/gezaghouders of de voogd.
  • Als u het paspoort voor uw kind aanvraagt, neem uw kind dan mee naar de gemeente.
  • Als u met een kind onder de 18 jaar naar het buitenland reist, houd dan rekening met extra regels en uitgebreide controles door de Koninklijke Marechaussee aan de grenzen. Zo vraagt zij om een geldig paspoort of een ander identiteitsbewijs. Ook controleert de Koninklijke Marechaussee ouders die alleen met een kind het Schengengebied in of uit reizen. Het kan zijn dat u hiervoor toestemming nodig hebt. Dit gebeurt om internationale kinderontvoering tegen te gaan.
 • Digitaal aanvragen

 • Wat moet ik doen?

  • U gaat samen met uw kind naar de gemeente.
  • Bij de gemeente vult u een formulier in waarin u toestemming geeft voor een reisdocument voor uw kind.
  • Als het reisdocument klaar is, haalt u dit samen met uw kind op.

  Reizen met kind met andere achternaam

  Heeft uw kind een andere achternaam dan u en gaat u samen op reis? De Koninklijke Marechaussee kan aan de grens controleren of u echt de ouder of voogd bent. Ook het land waar u naartoe reist, kan dit controleren. U kunt een aantal dingen doen om deze grenscontrole makkelijker te maken:

  • Laat de naam van uw (ex-)echtgenoot of geregistreerd partner in uw eigen paspoort zetten. Als uw (ex-)partner dezelfde achternaam heeft als uw kind, gaat de grenscontrole meestal sneller.
  • Neem het ingevulde formulier 'Toestemming voor reizen met een minderjarige naar het buitenland' mee. U kunt dit formulier downloaden bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.
  • Neem documenten mee waaruit uw ouderlijk gezag blijkt, zoals: uittreksel persoonsgegevens BRP, uittreksel gezagsregister, kopie paspoort andere ouder.
  • Vul een verklaring in waaruit blijkt dat u ouderlijk gezag hebt. Sommige landen eisen dat u deze verklaring hebt. Informeer hiernaar bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming.

  Reist uw kind met iemand anders mee, bijvoorbeeld met een familielid? Dan eisen sommige landen een verklaring waarin u als ouder toestemming geeft voor de reis. Informeer hiernaar bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming.

 • Wat neem ik mee?

  • uw kind en een pasfoto van uw kind die voldoet aan de pasfoto-eisen
  • schriftelijke toestemming van beide ouders, gezaghouders of voogd
  • originele, geldige identiteitsbewijzen van beide ouders, gezaghouders of voogd
  • contant geld of een pinpas

  De baliemedewerker(ster) van de gemeente Twenterand beoordeelt of uw foto aan de eisen voldoet. Is dit niet het geval, dan mag de medewerker(ster) uw aanvraag weigeren. Hij/zij zal u vertellen waarom uw pasfoto niet goed is en u tegelijkertijd aangeven aan welke eisen de foto moet voldoen. Schoolfoto's voldoen helaas niet (altijd) aan de gestelde eisen die gesteld zijn door het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

  Wanneer u geen oud (verlopen) reisdocument heeft, dan moet u de identiteit aan de hand van andere bewijsstukken aantonen.

  Schriftelijke toestemming voor kinderen onder de 12 jaar kunt u doen via de formulieren bij de gemeente. Ook kunt u de toestemming digitaal doorgeven, met of zonder DigiD. Wanneer u niet in het bezit bent van een DigiD inlogcode en u wilt toestemming geven, dan kunt u ook een formulier uitprinten. Deze moet ingevuld en ondertekend worden door de ouder(s)/voogd(en) en samen met een legitimatiebewijs naar het gemeentehuis worden meegenomen.

  Bij vermissing van een eerder uitgereikt Nederlands reisdocument moet u een proces-verbaal van de Nederlandse politie meenemen.

 • Wat kost het?

  Tarieven 2016
  Wat Kosten
  Paspoort € 64,70*
  Paspoort t/m/ 17 jaar € 51,20*
  Identiteitskaart € 50,40*
  Identiteitskaart t/m 17 jaar € 28,45*
  Zakenpaspoort € 64,40*
  Zakenpaspoort t/m 17 jaar € 51,20*
  Spoedprocedure per document extra € 47,30*

  * Legeswijzigingen voorbehouden

 • Hoe lang duurt het?

  Meestal is het reisdocument na 5 werkdagen klaar.

 • Aanvullende informatie

  Sommige landen eisen een verklaring waaruit blijkt dat de meereizende volwassene ook daadwerkelijk de ouder is of het gezag heeft. Informeer hiernaar bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming.

  • Sommige gemeenten nemen genoegen met een kopie van het originele, geldige identiteitsbewijs.
  • Informeer bij de gemeente of dit zo is.
 • Afspraak maken

 • Folders/documenten

 • Zie ook