HOME  |  Onderwerpen A-Z  |  Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer

 • Inloggen met DigiD
 • Wat is het?

  Uw financiƫle situatie mag de schoolkeuze voor uw kinderen niet in de weg staan. U kunt bij de gemeente leerlingenvervoer aanvragen voor de vervoerskosten van uw kind. Dit zijn meestal de kosten van openbaar vervoer. Het gaat dan om vervoer tussen uw woonadres en de dichtstbijzijnde school die passend is voor uw kind.

 • Digitaal aanvragen

 • Hoe werkt het?

  Leerlingenvervoer is er voor kinderen in het basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. In de volgende gevallen kunt u vergoeding krijgen:

  • Uw kind reist met openbaar vervoer naar een school op meer dan 3 kilometer van uw woning. Dit geldt alleen als het een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs is.
  • Uw kind reist met openbaar vervoer naar een school op meer dan 6 kilometer van uw woning. Dit geldt alleen als het een school voor speciaal basisonderwijs is.
  • Uw kind reist met openbaar vervoer naar de dichtstbijzijnde basisschool. Deze school ligt op meer dan 6 kilometer van uw woning.
  • Uw kind reist samen met een begeleider met het openbaar vervoer naar school.
  • Uw kind reist met aangepast vervoer naar school.

  Eigen bijdrage

  Soms vraagt de gemeente dat u een deel van de kosten zelf betaalt. De kosten boven een bepaald bedrag vergoedt de gemeente dan aan u.

 • Wat kost het?

  Wanneer is er sprake van een financiƫle bijdrage van ouders?

  Er kan sprake zijn dat ouders(s)/verzorger(s) een drempelbedrag moeten betalen. Wanneer het (gezamenlijk) belastbaar inkomen hoger is dan het drempelbedrag, wordt voor het betreffende schooljaar een eigen bijdrage gevraagd. Dit is op basis van een jaarkaart openbaar vervoer, per kind per schooljaar (voor maximaal twee kinderen per gezin).

  Voor leerlingen die een school bezoeken voor speciaal onderwijs hoeft geen drempelbedrag te worden betaald.

 • Hoe lang duurt het?

  U krijgt binnen 8 weken bericht van de gemeente of u leerlingenvervoer krijgt.

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

  Eventueel kan een medische keuring deel uitmaken van de procedure. Als een vergoeding voor leerlingenvervoer wordt toegekend, dan gaat de vergoeding in vanaf het moment van ontvangst van uw aanvraag. Het is dus belangrijk dat u een aanvraag op tijd indient.

 • Folders/documenten

 • Zie ook