HOME  |  Onderwerpen A-Z  |  Begraven of cremeren

Begraven of cremeren

 • Wat is het?

  U kunt een overledene laten begraven of cremeren. Hiervoor hebt u toestemming nodig van de gemeente. Uw uitvaartondernemer regelt dit meestal voor u.

  De overledene moet uiterlijk op de 6e werkdag na het overlijden begraven of gecremeerd zijn. Wilt u de overledene later begraven of cremeren? Dan kunt u soms uitstel krijgen. Vraag het uitstel aan bij de gemeente.

  Een graf/graven wordt/worden uitgegeven voor 10 jaar, 30 jaar, of voor onbepaalde tijd.

  Wanneer een graf is uitgegeven voor 10 of 30 jaar, dan bestaat er de mogelijkheid (na het verstrijken van de termijn) om de grafrechten te verlengen met 5, 10 of 20 jaar.

  De rechthebbbende van het graf zal hierover worden geïnformeerd.

  Kindergraven worden voor 30 jaar of voor onbepaalde tijd uitgegeven. Wanneer u nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met burgerzaken. Na het verstrijken van de termijn van 30 jaar is een verlenging met 10 jaar mogelijk.

  Als uitvaartondernemer kunt u een begraafplaats reserveren via deze website.

 • Hoe werkt het?

  Toestemming voor begraven of cremeren

  U vraagt toestemming aan de gemeente als de persoon door natuurlijke oorzaak is overleden. U hebt hiervoor een verklaring nodig van een arts of een lijkschouwer.

  Is de overledene door een onnatuurlijke oorzaak gestorven? Bijvoorbeeld door een ongeval of misdrijf? Dan vraagt u eerst toestemming aan de officier van justitie. Daarna vraagt u toestemming aan de gemeente.

  Uitstel voor begrafenis of crematie

  U kunt uitstel van de begrafenis of crematie vragen in bijzondere situaties:

  • familieleden moeten uit het buitenland komen
  • het lichaam moet onderzocht worden vanwege een misdrijf
  • slechte lichamelijke toestand van de moeder van een kind dat doodgeboren of kort na geboorte overleden is

  Een arts moet altijd toestemming geven om een lichaam later te begraven of te cremeren.

 • Wat moet ik doen?

  Uw uitvaartondernemer vraagt de toestemming aan de gemeente. U hoeft dit niet zelf te doen.

 • Wat neem ik mee?

  • verklaring van arts of lijkschouwer
 • Wat kost het?

  Kijk voor de kosten onder folders/documenten: Tarieventabel voor de begraafplaatsen in de gemeente Twenterand.

 • Aanvullende informatie

  Uw uitvaartondernemer regelt alles rondom de begrafenis of crematie. Bijvoorbeeld:

  • toestemming vragen voor begraven of cremeren
  • aangifte doen van overlijden
  • zorgen voor een kist voor de begrafenis
  • zorgen voor een graf op een begraafplaats
  • zorgen voor een urn voor de crematie
  • uitstel vragen voor begrafenis of crematie
 • Folders/documenten

 • Zie ook