HOME  |  Meldingen, klachten en aanvragen

Meldingen, klachten en aanvragen

Melding woonomgeving

Is de verlichting in uw straat kapot? Ziet u zwerfvuil, een losse stoeptegel of een omgewaaide boom? Deze meldingen over uw woonomgeving kunt u digitaal aan ons doorgeven:

Geef hier een melding woonomgeving door

 • Klachten

  Wanneer u vermoedt dat er regels overtreden worden kunt u een klacht indienen. Een klacht wordt opgepakt en behandeld door ons team Toezicht en Handhaving. U kunt uw klacht mailen naar info@twenterand.nl.

 • Vergunning aanvragen

  Wilt u een vergunning aanvragen voor bijvoorbeeld het ophangen van een spandoek of het organiseren van een evenement? U kunt digitaal een vergunning aanvragen.

 • Omgevingsvergunning aanvragen

  Voor bijvoorbeeld het verbouwen van uw huis of het aanvragen van een kapvergunning kunt u een omgevingsvergunning aanvragen. Dit doet u op het Omgevingsloket online. Hierin kunt u ook checken of u een omgevingsvergunning nodig hebt.

 • Invasieve exoten

  Invasieve exoten zijn planten- of dierensoorten die van oorsprong niet in Europa voorkomen en de groeiruimte of het leefgebied overnemen van soorten die van nature wél in Europa voorkomen (zoals Japanse duizendknoop, Reuzenberenklauw en Reuzenbalsemien). Lees meer informatie over hoe om te gaan met Invasieve exoten.