Wederopbouw ruilverkaveling Vriezenveen

Platteland
HOME  |  Wederopbouw ruilverkaveling Vriezenveen

Wederopbouw ruilverkaveling Vriezenveen

In de periode na de Tweede Wereldoorlog (1945-1965) zijn in Nederland diverse gebieden op karakteristieke wijze ingericht.  Op basis van recent onderzoek van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zijn uit die periode in totaal 30 gebieden geselecteerd die van nationaal cultuurhistorisch belang zijn. Deze gebieden zijn in 3 typen locaties te verdelen:

  • Wederopgebouwde kernen (7 locaties);
  • Naoorlogse woonwijken (15 locaties);
  • Landelijk gebied (8 locaties).

Wat betreft het landelijk gebied gaat het om:

  • Gebieden die na oorlogsschade gereconstrueerd zijn;
  • De ruilverkavelingsgebieden;
  • Het nieuwe land.

Vriezenveen

Eén van de acht landelijke wederopbouwgebieden is het voormalig ruilverkavelingsgebied Vriezenveen. De argumentatie voor Vriezenveen is als volgt:

  • Ingrijpende ruilverkaveling met gedraaid en vergroot kavelpatroon;
  • Nog herkenbare hoogveenontginning;
  • Jonge boerderijlinten, deels met rijke groensingels;
  • Contrastrijkgebied: open/ gesloten en oud/ nieuw.

In 2013 is in opdracht van het Rijk en de gemeente Twenterand door landschap Overijssel een visie en uitvoeringsstrategie ontwikkelt voor dit bijzondere gebied. Vriezenveen kan daarmee als voorbeeld dienen voor andere naoorlogse ruilverkavelingsgebieden in Overijssel.

Kiezen voor karakter.pdf

Rapport Wederopbouwgebied Vriezenveen.pdf