Waterwingebied Vriezenveen Daarle-Daarlerveen

Platteland
HOME  |  Waterwingebied Vriezenveen Daarle-Daarlerveen

Waterwingebied Vriezenveen Daarle-Daarlerveen

Om Twente ook in de toekomst van goed en voldoende drinkwater te voorzien, is vergroting van de drinkwatercapaciteit nodig. Provincie Overijssel heeft in 2017 het zoekgebied voor een nieuwe winlocatie vastgesteld. Het zoekgebied ligt tussen Vriezenveen - Daarlerveen - Daarle. Er komt veel bij kijken om tot een geschikte waterwinlocatie te komen.

Achtergrond noodzaak drinkwaterwinning

Door een brand bij bandenfabrikant Vredestein in 2003 is het Twentekanaal ernstig verontreinigd geraakt met als gevolg dat Vitens de drinkwaterwinning aan de Weerseloseweg bij Enschede noodgedwongen heeft moeten stopzetten. Onder meer hierdoor is een nieuwe drinkwaterwinning noodzakelijk.

waterwingebiedZoektocht Twente

Voorafgaand aan het aanwijzen van het zoekgebied bij Vriezenveen-Daarlerveen-Daarle is veel informatie verzameld over een brede selectie van meerdere locaties door geheel Twente. Er is een milieueffectrapport (planMER) opgesteld met daarin ook een maatschappelijke kosten-baten analyse en een onderzoek naar ruimtelijke kwaliteit.

Deze informatie is gebruikt om een breed onderbouwde keuze te maken voor het vastgestelde zoekgebied Vriezenveen-Daarlerveen-Daarle.

Verdere berichtgeving over het project Waterwinning Vriezenveen – Daarlerveen – Daarle is te volgen via de website www.vitens.nl/waterwinningtwente. Op deze site vindt u onder meer de volgende informatie:

  • Het laatste nieuws in relatie tot het voornemen
  • Een toelichting op project
  • Verwijzing naar de planMER
  • Veelgestelde vragen en antwoorden
  • Informatie over wat er mogelijk is binnen een waterwingebied, een grondwaterbeschermingsgebied en een intrekgebied

Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u dit per mail kenbaar maken: waterwinningtwente@vitens.nl