Vrijwillige kavelruil Vriezenveen

Platteland
HOME  |  Nota platteland  |  Vrijwillige kavelruil Vriezenveen

Vrijwillige kavelruil Vriezenveen

De gemeente Twenterand heeft subsidie van de provincie Overijssel toegekend gekregen voor het uitvoeren van een Planmatige Vrijwillige Kavelruil in de omgeving van Vriezenveen.
Kavelruil draagt bij aan het verbeteren van de ruimtelijke structuur en de concurrentiepositie van de landbouw. “De LTO afdeling in onze gemeente heeft het initiatief genomen om de mogelijkheden voor vrijwillige kavelruil te onderzoeken”, aldus wethouder Engberts. “De verwachting is dat er in dit project zo’n 75 ha kan worden geruild, wat gelijk staat aan 300 tot 350 ha landbouwstructuurverbetering”.

Half juni beginnen de wenszittingen waarbij de grondeigenaren kunnen aangegeven wat hun wensen zijn.

De gebiedscoördinator heeft samen met LTO Twenterand het initiatief genomen om een planmatige vrijwillige kavelruilproject in Vriezenveen te starten. Hij heeft daarvoor een inventarisatie uitgevoerd en een projectplan opgesteld op basis waarvan de gemeente bij de provincie Overijssel subsidie heeft aangevraagd en toegekend gekregen. Vervolgens is een kavelruilcommissie samengesteld en een wenszitting voorbereid.

Voor de uitvoering van het kavelruilproject is de opdracht voor de projectcoördinatie volgens de gemeentelijke aanbestedingsregels meervoudig aanbesteed. Drie partijen, waaronder Gerko Hopster, hebben een offerte ingediend. Op basis van de aanbestedingscriteria, waarin zowel prijs als kwaliteit meewegen, is de opdracht gegund aan Agnes Mentink. Zij zal samen met de kavelruilcommissie en kavelruilcoördinator Gerrit Slagman de komende periode invulling gaan geven aan de kavelruil. De gemeente heeft daarbij een rol op de achtergrond bij het faciliteren van het project en het bewaken van de financiële voortgang en de verantwoording over de subsidie.

Agnes MentinkGerrit Slagman

Agnes Mentink                             Gerrit Slagman

De kavelruilcommissie v.l.n.r.: Henk Aalderink, Gerrit Wolters, Jan Dekker en Gerhard Hoff:

Kavelruilcommissie