Nieuws

Platteland
HOME  |  Nieuws

Nieuws

  • Van afval naar grondstof

    Binnen de samenwerking Groene Metropool Twente (GMT) onderzoekt het waterschap Vechtstromen, samen met de gemeenten Wierden, Twenterand, Hof van Twente en LTO-Noord afdeling Zuidwest Twente, of er circulaire, innovatieve en duurzame manieren zijn om sloot- en bermmaaisel te verwerken. Een van de opties is om het maaisel als grondstof te gebruiken. Het waterschap en de gemeenten maken jaarlijks hoge kosten om maaisel af te voeren, terwijl de lokale landbouw maaisel kan gebruiken om de bodemvruchtbaarheid en -structuur te verbeteren.

    Lees meer
Archief