Nieuws

Platteland
HOME  |  Nieuws

Nieuws

 • Voorjaar 2017: inspirerende LEADER-cafés

  Tijdens het LEADER-café vertellen we meer over de ontwikkelingsstrategie voor het platteland van Zuidwest Twente, de kansen die LEADER biedt en worden er nieuwe ideeën ‘gepitcht’. Daarna wordt er meegedacht en krijgen de initiatiefnemers van de aanwezigen tips en feedback op hun idee. Kortom: een avond vol informatie, inspiratie, meedenken, netwerken en vervolgstappen!

  Lees meer
 • Informatiebijeenkomst SDE+ tender Monomestvergisting

  Monomestvergisting is één van de hernieuwbare energie-opties die nodig is voor het realiseren van de hernieuwbare energiedoelstelling in 2020. De tender gaat - naar verwachting – voor de zomer open. RVO.nl organiseert op dinsdagochtend 30 mei 2017 een informatiebijeenkomst SDE+ tender Monomestvergisting in Zwolle.

  Lees meer
 • Nieuwe aanvraagperiode subsidie beëindiging melkveehouderij

  Melkveehouders die in 2017 de melkproductie willen beëindigen, kunnen van 8 tot en met 14 mei een verzoek tot deelname indienen voor de subsidie beëindiging melkveehouderij. Net als bij de eerste openstelling in februari kunt u subsidie krijgen als u uw gehele melkveestapel afvoert.

  Lees meer
 • Van afval naar grondstof

  Binnen de samenwerking Groene Metropool Twente (GMT) onderzoekt het waterschap Vechtstromen, samen met de gemeenten Wierden, Twenterand, Hof van Twente en LTO-Noord afdeling Zuidwest Twente, of er circulaire, innovatieve en duurzame manieren zijn om sloot- en bermmaaisel te verwerken. Een van de opties is om het maaisel als grondstof te gebruiken. Het waterschap en de gemeenten maken jaarlijks hoge kosten om maaisel af te voeren, terwijl de lokale landbouw maaisel kan gebruiken om de bodemvruchtbaarheid en -structuur te verbeteren.

  Lees meer
Archief