Nieuws

Platteland
HOME  |  Nieuws

Nieuws

  • Inspraak beleid voor sloop van leegstaande schuren en de compenserende bouwmogelijkheden

    Ontwerp Beleidsregels Erventransitie gemeente Twenterand 2019

    Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij op 13 november 2019 de ontwerp-Beleidsregels Erventransitie gemeente Twenterand 2019 heeft vastgesteld.

    Lees meer
Archief