Mineral Valley Twente

Platteland
HOME  |  Mineral Valley Twente

Mineral Valley Twente

logo mineral valley twenteMineral Valley Twente verbindt belanghebbenden binnen de voedselproductieketen om de bodemgezondheid in Twente te verbeteren en de afvalstoffen om te vormen in bruikbare grondstoffen. Door samenwerking tussen de clusters overheid, onderzoek, onderwijs en ondernemers zijn betrokkenen in de sector Agro & Food vanaf 2020 in staat om gezamenlijk bij te dragen aan een duurzame Twentse agrarische sector en nieuwe (plattelands)economie met voldoende werkgelegenheid, waardoor een vitaal landelijk gebied behouden blijft en de bedrijvigheid in het stedelijk gebied een impuls krijgt.

Via Mineral Valley Twente kunt u online met anderen sparren, advies vragen en anderen tips geven. Daarnaast wordt u uitgenodigd om met regelmaat ‘live’ met elkaar van gedachten te wisselen tijdens interessante veldexcursies of boeiende workshops. Daarnaast kunt u de belangrijkste trends en ontwikkelingen volgen en deelnemen aan congressen. Als u met uw bedrijf wilt deelnemen aan een pilot of proeftuin om samen tot innovatieve oplossingen te komen, dan is dat ook mogelijk.

Heeft u een goed idee of belangrijk knelpunt waarvoor u samen met anderen een oplossing voor wilt vinden? Neem contact op met Mineral Valley Twente via info@mineralvalley.nl. Kijk voor meer informatie op mineralvalley.nl

Mineral Valley Twente is mede mogelijk gemaakt door:

mede mogelijk gemaakt door