Van idee naar projectplan

Platteland
HOME  |  LEADER  |  Van idee naar projectplan

Van idee naar projectplan

U hebt een goed idee en wilt dit met behulp van LEADER gaan uitvoeren? Hoe pakt u dat aan:

  1. Bekijk eerst zelf goed of uw idee past binnen LEADER. Gebruik hiervoor de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS), het openstellingsbesluit en eventuele andere informatie op de website: www.leaderzuidwesttwente.nl.
  2. Neem contact op met de contactambtenaar in uw eigen gemeente of de LEADER coördinator.
  3. Vul het startformulier in.
  4. Uw projectidee wordt, aan de hand van het startformulier, besproken in de Lokale Actie Groep (LAG).
  5. Nadat u hebt gehoord of het idee ‘LEADER-waardig’ zou kunnen zijn (goed zou kunnen passen bij de LEADER-criteria en bij de thema’s/doelstellingen van LEADER Zuidwest Twente) kunt u een officiële projectaanvraag gaan voorbereiden. Hiervoor is een projectplan met begroting nodig
  6. Lees meer informatie over het indienen van een projectaanvraag.
  7. Projectplan + aanvraagformulier vervolgens bespreken met LEADER coördinator en gemeentelijke LEADER contactpersoon.
  8. De officiële aanvraag kan ingediend worden bij de provincie Overijssel via de website van mijn.rvo.nl.
  9. Na een procedure van uiterlijk 22 weken, waarbij alle projectaanvragen financieel, juridisch en inhoudelijk gecheckt worden, ontvangt u een beschikking op uw aanvraag.
  10. Na de officiële bevestiging van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel, kunt u starten met de uitvoering van uw project.