Groene Metropool Twente

Platteland
HOME  |  Groene Metropool Twente

Groene Metropool Twente

logo groene metropoolGroene Metropool Twente is het netwerk om het buitengebied in Twente te ontwikkelen. Samen met bewoners, bedrijven, onderwijs en stichtingen zorgen we voor een leefbaar en economisch sterk buitengebied. Lokale initiatieven, het delen van kennis en het verbinden van partijen is voor ons belangrijk.

De ontwikkelingen in het landelijk gebied staan niet stil. Demografische veranderingen, ontwikkelingen in de landbouw en veranderingen in de zorg zijn voorbeelden die leiden tot nieuwe vraagstukken. Daarom hebben de tien gemeenten in Zuidwest Twente, waaronder ook de gemeente Twenterand, Educatie.zone, Landschap Overijssel, LTO en de Waterschappen Rijn & IJssel en Vechtstromen het samenwerkingsverband Groene Metropool Twente opgezet. Samen met lokale bewoners en bedrijven gaan we deze uitdagingen aan.

We proberen lokale initiatieven verder te brengen door daar de juiste organisatie aan te koppelen. In het netwerk dat zo ontstaat, kunnen projectinitiatieven uitgroeien tot bloeiende projecten die samen bijdragen aan de leefbaarheid van het buitengebied.

Benieuwd of uw project ook een bijdrage kan leveren aan de Groene Metropool Twente? Laat u dan inspireren door alle projecten die al deel uitmaken van de Groene Metropool Twente. En neem contact op: groenemetropooltwente.nl.

Wij werken met drie programma’s, ieder gericht op een specifiek onderdeel. Kijk en lees op bovenstaande website of wij ook wat voor u kunnen betekenen.