Bestemmingsplan buitengebied

Platteland
HOME  |  Bestemmingsplan buitengebied

Bestemmingsplan buitengebied

 • Bouwen van bijgebouwen

  Het vigerende bestemmingsplan staat maximaal 75 m2 aan bijgebouwen toe. Sinds kort wordt de mogelijkheid geboden deze oppervlakte te vergroten naar 100 m², door middel van een zogenaamde ‘buitenplanse afwijkingsmogelijkheid’.

  Lees meer
 • Inwoning en mantelzorg

  Wij bieden mogelijkheden voor inwoning en mantelzorg. Algemene informatie kunt u vinden onder:

  Lees meer
 • Nevenactiviteiten bij agrarische bedrijven

  Een agrarisch bedrijf kan ondergeschikt aan de hoofdfunctie op het bouwperceel een bedrijfs- of beroepsmatige activiteit uitoefenen. Deze moet in ruimtelijk, functioneel en inkomensverwervend opzicht ondergeschikt zijn aan de hoofdfunctie.

  Lees meer
 • Rood voor Rood

  De Rood voor Rood regeling houdt in 'het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied, door sloop van landschap ontsierende vrijgekomen (agrarische) bedrijfsgebouwen.

  Lees meer
 • Beroep aan huis

  In een aantal gevallen is het mogelijk uw beroep aan huis uit te oefenen. Aan deze aan huis verbonden activiteiten zijn wel voorwaarden verbonden. Van belang is dat de activiteiten passen binnen de omgeving.

  Lees meer
 • Vrijkomende agrarische bebouwing

  Doel van de regeling voor hergebruik van de Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB) is:

  Lees meer
 • Paardenbakken

  Het oprichten van niet voor bedrijfsdoeleinden bestemde buitenbakken voor paarden bij woningen en agrarische bedrijfswoningen is toegestaan tot maximaal 800 m2, mits direct aansluitend aan het bouwperceel en:

  Lees meer