In natuurgebied Engbertsdijksvenen werkt Staatsbosbeheer in een bouwteamsamenwerking met Roelofs-Oosterhuis en in opdracht van de provincie Overijssel aan hoogveenherstel. Dit doen ze met maatregelen die zorgen dat het regenwater langer in het natuurgebied wordt vastgehouden, zoals het dempen van sloten en de aanleg en het herstel van kades. Om de uitvoering van het werk de komende tijd mogelijk te maken, dient Staatsbosbeheer in hun planproces te komen tot een vastgesteld Definitief Ontwerp en zijn er vergunningen nodig.

Op 8 april a.s. wordt vanaf 19.00 uur een online informatiebijeenkomst georganiseerd waarbij de stappen richting een Definitief Ontwerp worden toegelicht. Tevens is Staatsbosbeheer voornemens om de benodigde vergunningen aan te vragen voor de tijdelijke voorzieningen in het natuurgebied. Hierover worden de omwonenden middels een vergunningenbrochure breed geïnformeerd. Ook worden de mensen meegenomen in de laatste ontwikkelingen rondom het betrekken van de omgeving en wordt er een filmpje getoond waarbij in wordt gegaan op de recreatieve combikansen in en rondom Engbertsdijksvenen.
 

Dit alles wordt op 8 april a.s. nader toegelicht aan alle belangstellenden. Ook u bent hierbij van harte welkom. 
Vooraf aanmelden voor deze online bijeenkomst kan via engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl o.v.v. naam en telefoonnummer.

Na aanmelding ontvangt u een link naar de online bijeenkomst via Teams.

Ga voor meer informatie naar https://www.engbertsdijksvenen.nl/