HOME  |  Ondernemer  |  Ondernemen  |  Starters

Starters

Het starten van een onderneming is een hele klus. Om een succesvol ondernemer te worden is een goede voorbereiding erg belangrijk.

Instanties als de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst kunnen u hierbij helpen. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor informatie over bedrijfslocaties en de benodigde vergunningen.

IkStartSmart©: Steuntje in de rug voor startende ondernemers

Startende ondernemers in Twenterand kunnen meedoen aan het project IkStartSmart. Voor de start van hun bedrijf krijgen zij een jaar lang begeleiding van een zelf te kiezen coach, hebben ze een vaste contactpersoon bij de KvK en worden er netwerk- en themabijeenkomsten georganiseerd. IkStartSmart heeft tot doel dat er méér en beter voorbereide starters komen. Centraal staat het (verder) ontwikkelen van ondernemersvaardigheden. De uitvoering van het project is in handen van de Kamer van Koophandel en wordt ondersteund door de Provincie Overijssel. Meer informatie over het project of aanmelden kan via www.ikstartsmart.nl. Het project is bedoeld voor mensen die bezig zijn met de start van een eigen bedrijf of al gestart zijn en maximaal 4  jaar bestaan.

Kamer van Koophandel

Bij de Kamer van Koophandel kunt u terecht voor advies en informatie over allerlei zaken op het gebied van (startend) ondernemerschap. Op www.kvk.nl/ondernemingsplan vindt u tips hoe u uw bedrijfsidee kunt uitwerken in een ondernemingsplan. Zo’n plan vormt een leidraad waarin u een aantal voor uw onderneming relevante zaken systematisch op een rijtje kunt zetten. Wanneer u een lening aan wilt vragen voor uw bedrijf wordt vaak naar een ondernemingsplan gevraagd. Daarnaast verzorgt de Kamer van Koophandel allerlei cursussen speciaal voor startende ondernemers. De Kamer van Koophandel is ook de instantie waar u zich kunt inschrijven in het Handelsregister wanneer u daadwerkelijk van start gaat met uw eigen bedrijf. Het dichtstbijzijnde kantoor zit in Enschede. Kijk voor meer informatie op www.ondernemersplein.nl.

Regionale Organisatie Zelfstandigen (ROZ)

Het ROZ is een adviesorganisatie voor (startende) ondernemers. Het ROZ voert voor diverse gemeenten in Twente en de Achterhoek, waaronder Twenterand, zelfstandigenregelingen uit.
Wilt u hulp bij het starten van een eigen bedrijf? Met al uw ondernemersvragen kunt u bij het ROZ terecht. De adviseurs van het ROZ kunnen u bijvoorbeeld helpen bij het schrijven van het ondernemingsplan. Ook adviseren, begeleiden en coachen zij u tijdens en na de start. Het ROZ geeft verschillende cursussen en workshops om uw ondernemersvaardigheden te vergroten of verbeteren. Ook beschikt het ROZ over diverse financiële mogelijkheden om uw bedrijf op weg te helpen. De hoofdvestiging van het ROZ zit in Hengelo. Kijk voor meer informatie op www.rozgroep.nl.

Gemeente Twenterand

Bij de gemeente kunt u informatie inwinnen over de voor uw branche relevante beleidsplannen zoals detailhandelsplannen, recreatie en toerisme en bestemmingsplannen. Daarnaast geven wij bedrijfskavels uit op bedrijventerreinen. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met bedrijvencontactfunctionaris Debby Stevens via telefoonnummer (0546) 840 840. Bestaande locaties worden veelal via makelaars verhuurd. Als u van plan bent een pand te kopen of huren is het zinvol na te gaan of de bestemming van het pand in overeenstemming is met uw plannen. Voor informatie hierover kunt u terecht bij de Vastgoedbalie via telefoonnummer (0546) 840 840. Ook eventuele vergunningen zoals bouwvergunning, milieuvergunning, drank- en horecavergunning kunt u via ons aanvragen. Op het gebied van subsidies hebben wij uitsluitend faciliteiten door de uitvoering van het Bijstandsbesluit Zelfstandigen. Informatie hierover kunt u opvragen bij Petra Hegeman via telefoonnummer (0546) 840 840.

Belastingdienst

Welke belastingen u als ondernemer betaalt, hangt af van verschillende zaken. Bijvoorbeeld of de Belastingdienst u ziet als ondernemer voor de inkomstenbelasting. Ook de rechtsvorm van uw bedrijf speelt een rol. Daarnaast zijn er lokale belastingen waaronder gemeentelijke belastingen en heffingen zoals reclamebelasting, onroerendezaakbelasting (OZB) en reinigingsrecht. Op de site van de Belastingdienst kunt u informatie voor startende ondernemers vinden. Daarnaast organiseert de Belastingdienst regelmatig samen met de Kamer van Koophandel (gratis) voorlichtingsbijeenkomsten onder de noemer “Goede start met de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst”. Meer informatie hierover vindt u op www.kvk.nl.