HOME  |  Ondernemer  |  Ondernemen  |  Ondernemersplein

Ondernemersplein

Het ondernemersplein maakt overheidsinformatie (van rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) toegankelijk.

Ondernemers krijgen via www.ondernemersplein.nl inzicht in alle regels, vergunningen en subsidies waarmee ze te maken kunnen krijgen.

Bovendien kunnen ondernemers telefonisch (0900 60 80 900), via chat en via e-mail antwoord krijgen op hun vragen aan de overheid.