HOME  |  Ondernemer  |  Ondernemen  |  Ondernemersnetwerk

Ondernemersnetwerk

Binnen de gemeente Twenterand zijn diverse ondernemersorganisaties actief. Ook is er veel contact met belangenorganisaties/intermediairs.

Industrie/handel

Bedrijven Belangen Vriezenveen (BBV)
De BBV is een belangenvereniging voor bedrijven uit Vriezenveen en Westerhaar-Vriezenveensewijk.
Bedrijvenbelangen Vriezenveen, secr.: mevr. Y. Abma, 06-30432877.
info@b-b-v.nl
www.b-b-v.nl

Industrie Kring Vroomshoop en Omstreken (IKVO)
De IKVO is een vereniging voor locale (industriële, handels- en dienstverlenende) bedrijven. Het doel van de vereniging is het behartigen van de belangen van het bedrijfsleven in Vroomshoop, Den Ham en de directe omgeving en het bevorderen van contacten tussen deze bedrijven, in de ruimste zin van het woord.
Informatie: Postbus 31, 7680 AA Vroomshoop. Tel: 0546-666333.
info@ikvo.nl
www.ikvo.nl

Ondernemersvereniging AZB
Informatie: secretaris dhr. R. Winkels, Vroomshoopseweg 31, 7676 SL Westerhaar
www.azbwesterhaar.nl

Detailhandel

Ondernemersplatform Detailhandel Gemeente Twenterand
Overkoepelend platform voor detailhandel waarbij alle ondernemersverenigingen in Twenterand zijn aangesloten.
Informatie: de heer M. Santman, e-mail: hmsantman@hotmail.com

Middenstandsvereniging Den Ham - HAMI
Informatie: secretaris dhr. R. Veldkamp, Grotestraat 2, 7683 BB Den Ham

Ondernemersvereniging AZB
Informatie: secretaris dhr. R. Winkels, Vroomshoopseweg 31, 7676 SL Westerhaar
www.azbwesterhaar.nl

Ondernemersvereniging De Brug
Informatie: secretaris dhr. B. Aalderink, Westeinde 615, 7671 GC Vriezenveen, (0546) 561 274

Ondernemend Vroomshoop
Informatie: Secretaris: Arjan Berkhof, Postbus 35, 7680 AA Vroomshoop, tel. (0546) 642 436
info@ondernemendvroomshoop.nl
www.ondernemendvroomshoop.nl / www.shoppeninvroomshoop.nl

Vriezenveense Ondernemersvereniging
Informatie: secretaris mevr. G.G. Rozema, Beukenhof 12, 7671 BW Vriezenveen
info@rozema-reizen.nl

Belangenorganisaties / intermediairs

Centrum voor werk en inkomen (CWI)
Het CWI kan werkgevers helpen met:
informatie over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, het vinden van gekwalificeerde kandidaten voor vacatures, ontslagaanvragen en de aanvraag voor tewerkstellingsvergunningen 
www.werk.nl

Verenigde Maakindustrie Oost (VMO)
VMO is de nieuwe branche- en belangenorganisatie voor de maakindustrie in Oost-Nederland, ontstaan uit de fusie van de VMT (Vereniging Metaalindustrie Twente) en OKK (Oostelijke Kunststof Keten).
De VMO heeft tot doel de duurzaamheid van de maakindustrie (metaal, metaalelektro, kunststof en alle verdere maak-sectoren) in oost Nederland te versterken.
info@vmo.nl
www.vmo.nl

INTER-NED (Duitsland-Nederland) biedt bedrijven kosteloos een uitvoerige, voortdurend geactualiseerde informatiedatabase en een centraal aanspreekpunt voor alle vragen over grensoverschrijdend zakendoen in Duitsland en Nederland. In het kader van het project INTER-NED hebben adviesorganen en officiële instanties aan weerszijden van de grens zich in een netwerk verenigd om bedrijven in Nordrhein-Westfalen en Nederland deskundig en uitvoerig te kunnen adviseren over alle grensoverschrijdende vragen.
www.inter-ned.info

OOST NV
Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland is een NV die door middel van allerlei activiteiten en projecten de economie van Oost-Nederland versterkt en daarmee de werkgelegenheid bevordert. Onze activiteiten zijn te verdelen in vier onderdelen:
Ontwikkeling & Innovatie: verbetering van het productie- en ondernemersklimaat in Gelderland en Overijssel door innovatiebevordering, kennisuitwisseling, clustervorming.
Bedrijfsomgeving: begeleiding van parkmanagement en coördinatie van revitaliseringprojecten van bestaande bedrijventerreinen en de ontwikkeling van nieuwe bedrijf- en kennisparken.
Investeringsbevordering: wij acquireren en ondersteunen bedrijven die een vestiging in Oost Nederland overwegen en adviseren bij uitbreidingsinvesteringen en bij het behoud van bedrijven voor de regio.
Participatie: Participatiemaatschappij Oost Nederland (PPM Oost) neemt deel in kansrijke bedrijven in Gelderland en Overijssel.
www.oostnv.nl

Industrial Design Centre
Het Industrial Design Centre gaat de (in de regio) aanwezige kennis en ervaring op het gebied van Industrieel Ontwerpen bundelen, versterken en (inter)nationaal profileren.
Het IDC gaat het bedrijfsleven bewust maken van het belang van Industrial Design als concurrentiemiddel en aantonen dat integratie van design in de bedrijfsactiviteiten een belangrijke bijdrage kan leveren aan de ondernemingsstrategie.
Het IDC zal, mede ten behoeve van de regionale arbeidsmarkt, de instroom van studenten in de aansluitende opleidingen bevorderen.
www.idcentre.nl