HOME  |  Ondernemer  |  Ondernemen  |  Melden ongewone voorvallen

Melden ongewone voorvallen

Een ongewoon voorval is een situatie binnen uw bedrijf waarbij sprake is van milieuschade of het dreigen daarvan.

Voorbeelden van ongewone voorvallen zijn: brand, explosie, ongeval, storing in het productieproces of storing in de voorzieningen.

Wat moet u doen bij een ongewoon voorval

Degene die het bedrijf (de inrichting) leidt, treft onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs van hem kunnen worden verlangd, om herhaling te voorkomen of de gevolgen van dat voorval te voorkomen. Als die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, treft degene de maatregelen die de gevolgen zoveel mogelijk beperken en ongedaan maken.

Melding ongewone voorvallen

De Wet milieubeheer (artikel 17.2) verplicht bedrijven tot melding van ongewone voorvallen. De melding moet zo spoedig mogelijk worden gedaan aan de gemeente Twenterand. Het is van groot belang de melding te doen omdat:

  • daarmee mogelijke effecten van het ongewone voorval op de omgeving van het bedrijf snel in kaart kunnen worden gebracht en tot een minimum beperkt kunnen worden;
  • door het registreren van ongewone voorvallen inzicht wordt verkregen in de mate van beheersing van processen en deugdelijkheid van installaties binnen bedrijven.

Wie doet de melding?

Degene die het bedrijf leidt, waarin zich een ongewoon voorval voordoet of heeft voorgedaan, meldt dit aan de gemeente Twenterand.

Hoe doet u de melding?

Het melden van een ongewoon voorval doet u bij voorkeur telefonisch via de storingsdienst: 0546 840 840 (tijdens kantooruren) of 0546 840 850 (buiten kantooruren). Wanneer geen sprake is van spoedeisendheid (ernstige risico‚Äôs voor de leefomgeving) kan dit ook via e-mail: info@twenterand.nl

Melding ongewoon voorval aan bevoegd gezag

Heeft zich op uw bedrijf een ongewoon voorval voorgedaan en heeft dit nadelige gevolgen voor het milieu? Dan moet u dit melden bij het bevoegd gezag volgens artikel 17.2 van de Wet milieubeheer. U kunt deze melding digitaal doorgeven door middel van onderstaand formulier: