HOME  |  Ondernemer  |  Ondernemen

Ondernemen

 • Starters

  Het starten van een onderneming is een hele klus. Om een succesvol ondernemer te worden is een goede voorbereiding erg belangrijk.

  Lees meer
 • Kamer van Koophandel

  De Kamer van Koophandel ondersteunt startende ondernemers bij het uitwerken van hun bedrijfsidee door middel van informatie, advies en persoonlijke begeleiding. 

  Lees meer
 • Melden ongewone voorvallen

  Een ongewoon voorval is een situatie binnen uw bedrijf waarbij sprake is van milieuschade of het dreigen daarvan.

  Lees meer
 • Bedrijvencontactfunctionarissen

  Voor het contact met het bedrijfsleven hebben wij bedrijvencontactfunctionarissen in dienst. Via hen ontvangt u informatie en wordt u verder geholpen.

  Lees meer
 • Ondernemersnetwerk

  Binnen de gemeente Twenterand zijn diverse ondernemersorganisaties actief. Ook is er veel contact met belangenorganisaties/intermediairs.

  Lees meer
 • Ondernemersplein

  Het ondernemersplein maakt overheidsinformatie (van rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) toegankelijk.

  Lees meer
 • Asbest van het bedrijfsdak

  Bent u een ondernemer? Dan vraagt het vervangen van een asbestdak vaak om een goed (investerings)plan.
  Lees meer