HOME  |  Ondernemer  |  Inkoop en aanbesteding

Inkoop en aanbesteding

 • De gemeente als inkoper

  De verschillende afdelingen binnen de gemeente Twenterand zijn zelf verantwoordelijk zijn voor de inkoop. Zij krijgen hierbij ondersteuning en advies van de inkoop-coördinator.

  Lees meer
 • Publicatieplicht inkoop- en aanbestedingstrajecten

  Overheden zijn verplicht om de (voor)aankondigingen te publiceren op www.tenderned.nl . Deze verplichting geldt voor opdrachten boven de Europese aanbestedingsdrempels.

  Lees meer
 • Zaken met de gemeente doen

  In tegenstelling tot private ondernemingen zijn gemeenten niet volledig vrij om te beslissen met wie en onder welke voorwaarden zij zaken willen doen. Daarom is het goed dat u zich vooraf verdiept in de gemeente als mogelijke opdrachtgever.

  Lees meer
 • Inkoop- en aanbestedingsbeleid Twenterand

  De raad van de gemeente Twenterand heeft het Inkoop- en aanbestedingsbeleid Twenterand , de inkoopvoorwaarden en de (regionale) klachtenregeling vastgesteld. 

  Lees meer
 • Welke inkoopprocedure?

  De gemeente Twenterand hanteert in haar inkoop en aanbestedingsbeleid richtbedragen voor de te volgen procedure. Deze richtbedragen kunt u inzien in onderstaande tabel:

  Lees meer