HOME  |  Ondernemer  |  Informatieverzoek onroerende zaken, bodem en milieu

Informatieverzoek onroerende zaken, bodem en milieu

Via het formulier 'informatieverzoek onroerende zaken' kunt u als makelaar informatie opvragen over:

  • informatie bestemmingsplannen
  • kopie bouwtekeningen
  • bouwvergunningen

Via het formulier 'informatieverzoek bodem en milieu' kunt u informatie opvragen over:

  • bodeminformatie
  • milieugegevens