HOME  |  Ondernemer  |  Bedrijventerrein  |  Bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen

Zo’n 2.000 bedrijven met samen 10.230 arbeidsplaatsen vormen het Twenterandse bedrijfsleven. Dit bedrijfsleven is sterk vertegenwoordigd in de sectoren bouwnijverheid, industrie/metaal, advisering en groot- en detailhandel.

De gemeente telt negen moderne en ruime bedrijventerreinen verdeeld over de vier grootste kernen. Daarnaast is ook enige bedrijvigheid aanwezig ín de in het verleden ontstane lintbebouwing. Drie actieve ondernemersverenigingen behartigen de belangen van het bedrijfsleven en bevorderen de contacten tussen de bedrijven.

Ontsluiting van de bedrijventerreinen loopt via goed geoutilleerde toegangswegen. Daarnaast zorgt de N-36 via de A1 met de verbinding met Duitsland en de Randstad. Het Overijsselskanaal Kanaal Almelo – De Haandrik biedt een goede mogelijkheid voor vervoer over water voor schepen van 700 ton.

De volgende bedrijventerreinen kent de gemeente Twenterand. Op een aantal terreinen zijn nog kavels beschikbaar:

Den Ham

Bedrijventerrein Vriezendijk

Een klein gemengd bedrijventerrein aan de zuidoost zijde van de kern Den Ham. Het terrein is circa 3 hectare groot en er zijn 8 bedrijven gevestigd.

Bedrijventerrein Kroezenhoek

Een gemengd bedrijventerrein aan de zuidzijde van de kern Den Ham. Het terrein is circa 10 hectare groot en is in de eerste plaats bedoeld als vestigingsplaats voor lokale bedrijven. Een beperkt aantal gronden is nog beschikbaar. Meer informatie daarover is te verkrijgen via Explorius uit Rijssen.

Vroomshoop

Bedrijventerrein De Sluis

Een gemengd bedrijventerrein aan de zuidzijde van de kern Vroomshoop, ten zuiden van het Zwolsekanaal. Het terrein heeft een oppervlakte van 22 hectare en er zijn 48 bedrijven gevestigd. Tussen 2013-2016 is het terrein gerevitaliseerd.

Bedrijventerrein Linderflier

Een gemengd bedrijventerrein gelegen aan de zuidkant van Vroomshoop, ten noorden van het Zwolsekanaal. Het terrein is begin jaren vijftig van de vorige eeuw aangelegd en heeft een oppervlakte van circa 25 hectare. Er zijn 24 bedrijven gevestigd.

Bedrijventerrein Vroomshoop Oost

Een gemengd bedrijventerrein ten zuidoosten van de Europasingel in Vroomshoop ten behoeve van industrie, handels- en productiebedrijven met enige kantoorruimte. Het terrein heeft een oppervlakte van circa 16 hectare. Op het terrein zijn ook kavels beschikbaar voor de combinatie wonen en werken.

Het bedrijventerrein is in oostelijke richting uitgebreid. Op dit gemengde terrein is ruimte voor kleine en middelgrote bedrijven. Op deze locatie mogen zich bedrijven vestigen tot maximaal milieucategorie 4. Er zijn nog verschillende kavels beschikbaar. Voor meer informatie daarover, kunt u contact opnemen met de bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente.

Vriezenveen

Bedrijventerrein Weitzelpoort

Een gemengd bedrijventerrein in het noordwesten van Vriezenveen, tussen het kanaal Almelo-de Haandrik en de Nieuwe Daarlerveenseweg. Het bedrijventerrein heeft een oppervlakte van circa 31 hectare en er zijn 55 bedrijven gevestigd. Tussen 2013-2016 is het terrein gerevitaliseerd. Op het terrein zijn lichte en middelzware bedrijven toegestaan.

Bedrijventerrein Almeloseweg

Een gemengd bedrijventerrein in het zuidoosten van Vriezenveen, direct grenzend aan de N-36 die ligt tussen Almelo en Hardenberg. Het bedrijventerrein heeft een oppervlakte van circa 11 hectare en er zijn zo’n 15 bedrijven gevestigd. Op dit jonge terrein zijn diverse bedrijfsverzamelgebouwen gevestigd. Er geldt een verplichte deelname aan parkmanagement. Er mogen zich bedrijven vestigen tot maximaal milieucategorie 3b. Verschillende kavels zijn beschikbaar. Voor meer informatie daarover, kunt u contact opnemen met de bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente.

Bedrijventerrein Oosterweilanden

Dit bedrijventerrein van circa 21 hectare is nog in ontwikkeling. Het terrein kent een hoge duurzaamheidsambitie. Via het milieupuntensysteem is een subsidie op duurzaamheid mogelijk. De eerste 6 hectare worden waarschijnlijk tussen 2017-2018 bouwrijp gemaakt. Op dit jonge bedrijventerrein mogen zich bedrijven vestigen tot maximaal milieucategorie 3.1, dan wel 4.2. Verschillende kavels zijn beschikbaar. Voor meer informatie daarover, kunt u contact opnemen met de bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente.

Westerhaar-Vriezenveensewijk

Bedrijventerrein Garstelanden

Een gemengd bedrijventerrein gelegen aan de Garstweg, ten oosten van Westerhaar en de N-36 die ligt tussen Almelo en Hardenberg. Garstelanden is een gemengd bedrijventerrein met een oppervlakte van circa. 6 hectare. Op het terrein zijn diverse bedrijven gevestigd. Het bedrijventerrein is in noord-oostelijke richting uitgebreid met 1,5 hectare. Enkele kavels zijn nog beschikbaar. Voor meer informatie daarover, kunt u contact opnemen met de bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente.

Meer informatie

In principe zijn deze bedrijventerreinen bedoeld voor het lokale bedrijfsleven. Hebt u interesse voor één van deze locaties dan kunt u contact opnemen met de bedrijfscontactfunctionaris Debby Stevens, tel. 06-46153302 of via info@twenterand.nl