HOME  |  Ondernemer  |  Bedrijventerrein

Bedrijventerrein

  • Bedrijventerreinen

    Zo’n 2.000 bedrijven met samen 10.230 arbeidsplaatsen vormen het Twenterandse bedrijfsleven. Dit bedrijfsleven is sterk vertegenwoordigd in de sectoren bouwnijverheid, industrie/metaal, advisering en groot- en detailhandel.

    Lees meer
  • Keurmerk veilig ondernemen

    De gemeente, politie, brandweer en de Twenterandse ondernemersverenigingen IKVO, BBV en AZB werken sinds 2012 nauw samen om de bedrijventerreinen in Twenterand schoon, heel en veilig te krijgen en te houden.

    Lees meer