HOME  |  Ondernemer  |  Bedrijventerrein Oosterweilanden  |  Duurzaamheid en imago

Duurzaamheid en imago

overzichtsbeeld

Duurzaamheid brengt naast de subsidie ook nog andere voordelen met zich mee voor bedrijven. Omdat de urgentie van duurzaamheid steeds hoger wordt zal dit ook een grotere rol spelen in de publieke opinie.

Het imago van een bedrijf kan daarom positief beïnvloed worden door duurzame initiatieven. Daarnaast kunnen investeringen in duurzaamheid op langere termijn leiden tot kostenvoordelen door bijvoorbeeld lagere energielasten.