HOME  |  Ondernemer  |  Activiteitenbesluit Internet Module

Activiteitenbesluit Internet Module

Met de AIM kunt u:

  • checken of een vergunning of melding nodig is,
  • inzicht krijgen in milieuregels en maatregelen, en
  • online een melding Activiteitenbesluit indienen.

Open de Activiteitenbesluit Internet Module