Deze nieuwsbrief bevat informatie over de voortgang van de ontwikkelingen binnen het sociaal domein van Twenterand. Hierin staat de stand van zaken rondom actualiteiten op het gebied van jeugd, Wmo, participatie, onderwijs en gezondheid. De nieuwsbrief verschijnt in ieder geval twee keer per jaar.