Als gemeente blijven we investeren in de sport en zetten we stappen vooruit. We zijn met diverse sportthema’s bezig. Eén van deze thema’s is het aangepast sporten. Sport moet toegankelijk zijn voor elke inwoner, ongeacht beperking. We willen jullie graag meenemen in de ontwikkelingen op het gebied van aangepast sporten. Maar ook willen we graag laten zien welke mogelijkheden het kan bieden voor jullie eigen sportvereniging.

Wij werken samen met Uniek Sporten, jullie ook?!

De 14 Twentse gemeentes hebben een gezamenlijke samenwerking met Uniek Sporten. Uniek Sporten is het onlineplatform voor sport en bewegen met een handicap. Je kunt er relevante informatie opzoeken en een overzicht vinden met het aanbod aangepast sporten bij jou in de buurt.

Uniek Sporten biedt tevens ondersteuning bij sporthulpmiddelen. Sporthulpmiddelen zijn vaak een (financiële) belemmering voor mensen met een fysieke beperking die willen sporten. Zo heeft Uniek Sporten een aanschaf en uitleen loket. De gemeente Twenterand staat op het punt om de samenwerking aan te gaan en het uitleenloket ook beschikbaar te stellen voor de inwoners uit Twenterand. Uniek Sporten Uitleen zorgt ervoor dat mensen met een fysieke beperking sporthulpmiddelen kunnen uitproberen. Door de beschikbaarheid van sportvoorzieningen vanuit een uitleenpool, kunnen inwoners uit het brede aanbod uiteindelijk de sport kiezen die het beste bij ze past.

Mocht een inwoner met een fysieke beperking geen sporthulpmiddel tot zijn of haar beschikking hebben, bekijk dan de website van Uniek Sporten: www.unieksporten.nl/hulpmiddelen(externe link) of verwijs  door naar één van de WMO-consulenten van de gemeente.

Save the date! Het sportevenement waar je bij moet zijn; de Special Olympics!

T.O.P. en Amicitia zijn druk bezig met de voorbereidingen voor het fantastische sportevenement; de Special Olympics Twente 2022. Van 10 tot en met 12 juni 2022 vindt het grootste landelijke sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking in Twente plaats. In elk van de veertien Twentse gemeenten vindt straks minimaal één sportevenement plaats. Twenterand gaat het onderdeel korfbal organiseren.

“Een inclusieve wereld, gedreven door de kracht van sport, waardoor mensen met een verstandelijke beperking actief, gezond en gelukkig zijn” daar staat de Special Olympics voor. Iedereen verdient een podium om te stralen. Onze lokale G-sportverenigingen zijn geïnformeerd over het evenement, waarbij we streven naar maximale G-sportdeelname vanuit Twenterand.

De komende periode worden er diverse sportieve en maatschappelijke projecten in aanloop naar de Special Olympics opgestart, waarbij lokale sportverenigingen een maatschappelijke rol kunnen vervullen. Denkend aan Play Unified en de koningsspelen, we houden jullie hierover op de hoogte. Mochten er vanuit de vereniging zelf mooie maatschappelijke projecten ontstaan, dan juichen wij dit alleen maar toe. Mocht hier financiering voor nodig zijn, bekijk dan het lokaal sport- en beweegakkoord van Twenterand.

Nog onvoldoende beeld  van de Special Olympics? Bekijk dan de aftermovie van de Pre-Games Special Olympics Twente 2022