Vanaf 1 januari 2021 is de gemeente Twenterand aangesloten bij SUN (Stichting Urgente Noden) Twente. Medewerkers van maatschappelijke organisaties kunnen bij SUN Twente een aanvraag indienen voor een eenmalige financiële ondersteuning voor een inwoner van Twenterander die in acute financiële nood verkeert en waarvoor geen andere mogelijkheden zijn.

“We bieden natuurlijk al op veel manieren financiële ondersteuning voor inwoners”, vertelt wethouder Marta van Abbema. “Maar toch is er af en toe een noodsituatie die, als er geen hulp komt, het leven van mensen compleet op hun kop zet. Hierdoor worden de problemen uiteindelijk steeds groter. Bijvoorbeeld als een uithuisplaatsing dreigt omdat de huur een tijd niet is betaald of iemand niet genoeg geld heeft voor een orthodontiebehandeling. Daarvoor kunnen maatschappelijke organisaties in onze gemeente vanaf nu terecht bij SUN Twente.”

SUN: Stichting Urgente Noden Twente 

SUN Twente is onderdeel van een landelijk netwerk van noodhulpbureaus en wordt gefinancierd door gemeenten en particuliere fondsen. Verschillende Twentse gemeenten zijn al aangesloten bij SUN Twente. Maatschappelijke organisaties in Twenterand kunnen een aanvraag doen voor een eenmalige financiële bijdrage voor een inwoner in urgente financiële nood. Deze bijdrage is een gift voor de inwoner en hoeft niet te worden terugbetaald.

Nieuwe schuldenaanpak

Aansluiting bij SUN Twente past binnen de bestaande schuldenaanpak van de gemeente Twenterand. Maatwerk bieden aan inwoners en voorkomen van schulden zijn belangrijke doelen waaraan SUN Twente bijdraagt.