De Adviesraad Sociaal Domein Twenterand bestaat uit de volgende mensen:

Hetty Boes-Potijk 

Foto hetty boes-potdijk

Functie: lid
Werkgroep: Wmo

Contact

0546 563 858
hetty@boes.nu

Motivatie

Ik heb altijd in de gezondheidszorg gewerkt en ben daardoor bij de Wmo veranderingen betrokken geweest. Vanuit mijn ervaring wil ik graag meedenken en praten over hoe het beleid van de gemeente Twenterand wordt uitgevoerd en zo opkomen voor de kwetsbare inwoners van Twenterand. 

Jannie Lensen

Functie: Lid
Werkgroep: Jeugd

Contact

0546 659 303
jlensenbotter@hotmail.nl

Motivatie

Als inwoner van de gemeente Twenterand (geboren en getogen), actief gemeentelid in de Gereformeerde Kerk 'de Bron' en GZ-psycholoog in het Kulturhus ben ik erg betrokken op mijn omgeving. Ik zie dat er op sommige plekken in onze gemeente verbeteringen plaatsvinden die met een gezamenlijke inspanning bereikt worden. Ik denk dat we de mogelijkheid moeten bieden om een 'wij' gevoel te creëren binnen de gemeente. Waardoor we als inwoners betrokken raken op elkaar en met plezier samenwonen. Dat voorkomt problemen. In hogeschool Windesheim begeleid ik veranderprocessen in scholen. Die kennis wil ik ook inzetten in onze gemeente. Vanuit mijn praktijk werk ik met jongeren en hun gezinnen. Hierdoor weet ik wat er speelt en hoe de jeugdwet werkt.

Jessica Braakman

Foto jessica braakman

Functie: Secretaris
Werkgroep: Jeugd

Contact

06 24164762
jessicabraakman@gmail.com

Motivatie

Ik vind het belangrijk om de belangen van (mede) inwoners te behartigen. Daar wil ik me graag voor inzetten en me verdiepen in de participatie- en jeugdwet. Dit heeft ook een link met mijn persoonlijke interesses en opleidingen.

Maggie Kruiskamp

foto maggie Kruiskamp

Functie: Lid
Werkgroep: Wmo

Contact

06 48461135
maggiekruiskamp@gmail.com

Motivatie

Ik ben werkzaam binnen de GGZ en loop daar soms tegen zaken aan. Mijn interesse ligt bij de Wmo. Ik wil onze achterban graag een stem geven.tel.

Harm-Jan Kerssies

foto harm jan kerssies

Functie: Lid
Werkgroep: Participatie

Contact

0546 643 854
hj.kerssies@outlook.com

Motivatie

Sinds kort ben ik met pensioen. Ik heb altijd gewerkt op het snijvlak van onderwijs en arbeidsmarkt. Graag wil ik nog wat blijven doen voor mensen, die wel wat steun kunnen gebruiken.

Tonny Zandbergen

foto tonny zandbergen

Functie: Lid
Werkgroep: Participatie

Contact

06 20621847
t.zandbergen.a.s.d.twenterand@gmail.com

Motivatie

Ik werk al 27 jaar in de WSW en heb dus de nodige ervaring met mensen met een handicap of andere beperking. Voor hen zet ik mij graag in en daarom heb ik me aangemeld voor de Adviesraad Sociaal Domein.

 

Jan Visscher

foto jan visscher

Functie: Voorzitter
Werkgroep: Jeugd

Contact

06 51592974
jvdenham@hotmail.com

Motivatie

Mensen helpen om in het “sociale bos” de beste weg te vinden. Veel mensen zien “door de bomen het bos niet meer” zodat niet de beste zorg gevraagd en gegeven wordt. Ik denk dat we als Adviesraad de wegwijzers in het “sociale bos” kunnen verduidelijken voor de bewoners en dat we een betrokken gesprekspartner kunnen zijn voor de uitvoerders van het sociale beleid.

Liza Loutfi

foto liza loutfi

Functie: Lid
Werkgroep: Participatie

Contact

06 57908529
lizaloutfi@hotmail.com

Motivatie

Als nieuwe Twenterander wil ik vooral de belangen van statushouders behartigen.
 

Bianca Zandbergen

foto bianca de graaf

Functie: Lid
Werkgroep: Jeugd

Contact

bianca29@live.nl

Motivatie

Als ervaringsspecialist wil ik mij voor een brede doelgroep inzetten.

Gea Vugteveen

foto gea vugteveen

Functie: Lid
Werkgroep: Jeugd

Contact

06 29484307
g.vugteveen@outlook.com

Motivatie

Ik heb zitting genomen in de adviesraad omdat ik door mijn werk betrokken ben bij gezinnen waar een kind woont met een beperking. Ouders hebben veel vragen en voelen zich van het kastje naar de muur gestuurd. Ik denk dat ik in de adviesraad meer duidelijk  krijg hoe het werkt in het sociaal domein binnen onze gemeente. En daar waar ouders tegen aan lopen hoop ik een stem te zijn om samen te kijken waar het anders kan.

Jan Vrielink

foto jan vrielink

Functie: Lid
Werkgroep: Participatie

Contact

0546 563 934
janvrielink55@gmail.com

Motivatie

Na 35 jaar in de gehandicaptenzorg (dagbesteding) gewerkt te hebben en nu in het welzijnswerk werkzaam ben, heb ik de behoefte om ook van dichtbij te zien hoe beleid gemaakt wordt, vooral omdat nu het sociaal domein veel dichter bij ons ligt (gemeente) dan in het verleden (overheid) en eer dus ook veel directer invloed op kunt hebben. Mijn speciale interesses gaan uit naar zijn participatiebeleid: vrijwilligerswerk, vluchtelingenwerk en dagbesteding.

Dianne Hemmer

Functie: Lid
Werkgroep: Jeugd

Contact

06 28822832
dianne.hemmer@gmail.com

Motivatie

Ik ben 30 jaar werkzaam geweest in het onderwijs. Vanuit mijn ervaring wil ik me graag inzetten om de belangen m.b.t. de jeugdwet te behartigen en mee te denken over het beleid van de gemeente Twenterand.