Binnen het team Omgeving ben je samen met je collega’s verantwoordelijk voor het afhandelen van vergunningaanvragen, ontheffingen, meldingen/goedkeuringen en klachten op grond van een breed scala aan wet- en regelgeving. De prioriteit ligt bij het helder en tijdig opstellen van het Jaarverslag en het Uitvoeringsprogramma van het team Omgeving. Daarbij ben je binnen het team het aanspreekpunt voor beleidsmatige (regionale en lokale VTH) zaken en afhandeling daarvan met interne en externe partners zoals de Omgevingsdienst en de Provincie. Je draagt zorg voor het opstellen van middellange en lange termijnvisie,  je bent voortdurend actief in het optimaliseren (en lean houden) van processen en verbeterpunten voor het team. Je ontwikkelt en actualiseert VTH-beleid, vertaalt dit naar beleidsdoelstellingen en (geautomatiseerde) procedures en richtlijnen voor uitvoering en dienstverlening en monitort de voortgang. Belangrijk is een goede communicatie en afstemming met andere teams.