De jongerenraad Twenterand is een jonge en frisse club die zich inzet om de belangen van de jongeren in Twenterand zo goed mogelijk te behartigen. 

Waar nodig geeft de jongerenraad gevraagd en ongevraagd advies over actuele onderwerpen die spelen binnen de gemeente Twenterand. Verder houdt de jongerenraad zich bezig met uitvoeren van haar eigen plannen. Als er dingen zijn waar je als jongere tegen aanloopt dan hoort de jongerenraad dat graag. Zij zijn te bereiken via social media en e-mail: jongerenraadtwenterand@gmail.com.