In het jaarverslag wordt met behulp van de doelenboom verantwoording afgelegd over het begrotingsjaar. Binnen de programma's wordt per doelenboom toegelicht in hoeverre de gestelde (sub)doelen bereikt zijn en wat daarvoor is gedaan.