Bedrijven en instellingen moeten hun afval scheiden en gescheiden afvoeren.  Ook kunt u het laten ophalen door  een erkende inzamelaar.